giá đỡ máy tính bảng Ipad trên sàn chống trộm trưng bày trải nghiệm
giá đỡ máy tính bảng Ipad trên sàn chống trộm trưng bày trải nghiệm
giá đỡ máy tính bảng Ipad trên sàn chống trộm trưng bày trải nghiệm
giá đỡ máy tính bảng Ipad trên bàn chống trộm trưng bày trải nghiệm
giá đỡ máy tính bảng Ipad trên tường chống trộm trưng bày trải nghiệm
giá đỡ máy tính bảng Ipad trên tường chống trộm trưng bày trải nghiệm
giá đỡ máy tính bảng Ipad trên tường chống trộm trưng bày trải nghiệm
giá đỡ máy tính bảng Ipad trên bàn chống trộm trưng bày trải nghiệm
giá đỡ máy tính bảng Ipad trên bàn chống trộm trưng bày trải nghiệm
giá đỡ máy tính bảng Ipad trên bàn chống trộm trưng bày trải nghiệm

TUYỂN DỤNG - NVGH

NHÂN VIÊN GIAO HÀNG

Caretech Việt Nam đang cần tuyển Nhân viên giao hàng với thông tin chi tiết như sau:

- Hình thức làm việc: nhân viên chính thức.

- Thời gian làm việc: giờ hành chính

- Giới tính: ưu tiên

Read more:

TUYỂN DỤNG - CVKT

CHUYÊN VIÊN KỸ THUẬT

Caretech Việt Nam đang tìm kiếm Chuyên viên kỹ thuật với thông tin chi tiết như sau:

- Hình thức làm việc: nhân viên chính thức.

- Thời gian làm việc: giờ hành chính

- Giới tính: ưu

Read more:

TUYỂN DỤNG - NVKD

NHÂN VIÊN KINH DOANH

Caretech Việt Nam đang tìm kiếm các ứng viên vào vị trí Nhân Viên Kinh Doanh với thông tin chi tiết như sau:

- Hình thức làm việc: nhân viên chính thức.

- Thời gian làm việc:

Read more:

Facebook


Địa chỉ: 36/4 Tự Lập, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM

Điện thoại: (028) 6297 2061

Hotline: 0931.344.996 / 0931.344.998

Email: info@caretech.com.vn

Website: www.caretech.com.vn